Qué e o arquivo dixital?

A través dos diferentes fondos dispoñibles como Órganos de Goberno, Patrón Maior, Cabildo, Xunta Xeral, Secretaría/ Administración, Asuntos Xeráis, Persoal, Vendas, Flota, Obras, Pesca, Lugares/ Instalacións, Administración Económica, Intervención/ Contabilidade, Hemeroteca, Regulamento, Estudos, Monografías, Publicacións periódicas, Folletos publicitarios, Coleccións, Fotografías, Prensa, Correspondencia persoal de mariñeiros no extranxeiro, Organización Sindical Española. Delegado Sindical Local, Hermandad Sindical de Cooperativas del Campo, Museo Marea, Década 1930 - 1940, Década 1950 - 1960, Década 1970 - 1980, Archivo Gaite, Década 1920, o archivo dixital ofréceche centos de documentos que podrás buscar, ver e compartir con quien ti o desexes.

Recorda que, ademáis, contas con un buscador de documentos sobre estas líneas e, ademáis, dispós de unha opción de búsqueda avanzada para axudarte nas túas búsquedas.

A FLOTA PESQUEIRA

A principios do seculo XX o porto sonense xa contaba con numerosas embarcacións, actualmente conta cunha infraestructura que vai evolucionando progresivamente, adaptándose aos novos tempos

Ver Fondo